img
Haberler

Bizden Haberler

img

Nakliyat Sigortası Hakkında Merak Ettikleriniz

Nakliyat Sigortası Nedir?

En basit tanımıyla, nakliyat sigortası, ticari faaliyetlere konu olan malların, bir yerden başka bir yere herhangi bir araçla nakledilmesi esnasında meydana gelebilecek hasar ve kayıpları teminat altına alan bir çeşit sigortadır. Taşımacılık faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek olumsuzluklar sonucunda meydana gelebilecek mağduriyetlerin giderilebilmesi için gerekli olan nakliyat sigortası, birazdan örneklendireceğimiz gibi farklı şekillerde hem yurt içi hem de yurt dışı taşımacılık faaliyetlerinde kullanılır.

Yük Sigortası Neleri Kapsar?

Genel olarak taşımacılık faaliyetlerinde doğal afetlerden kötü niyetli eylemlere kadar taşınan mala zarar verebilecek herhangi bir durumda ortaya çıkan kaybı karşılamaya yönelik olarak hazırlanan yük sigortaları, türlerine -ve sigortayı sunan şirkete- göre farklı teminatlara sahip olabilir. Başka bir deyişle, nakliyat sigortasının kapsamının taşınan malın türüne, ve tercih edilen taşımacılık yöntemine göre değiştiğini söylemek mümkündür.

Aşağıdaki alt başlıkta nakliyat sigortası türlerine ve kapsadıkları durumlara genel olarak göz atabilirsiniz.

Nakliyat Sigortası Türleri Nelerdir?

Yük sigortasını taşımanın yapıldığı araca ya da taşınan malın türüne göre çeşitli alt kategorilere ayırmak mümkündür. Bu alt kategoriler arasından popüler olanları şu şekilde sıralayabiliriz:

Emtia Nakliyat Sigortası

Nakliyat emtia taşıma sigortası, bir yerden bir yere deniz, hava veya kara yolu ile taşınan eşyanın nakliyat sırasında görebileceği hasar ve kayıpların tazmini için yaptırılan sigortadır. Sefer esaslı olan emtia sigortası poliçeleri, malın araca yüklenmesi ile başlar, alıcıya ulaşması ile sona erer.

Yurt İçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Yurt içi sorumluluk sigortası; yurt sınırları dâhilinde karayolu ile taşımacılık yapan firmaların, müşterilerine ait emtiayı taşırken, teminat kapsamında belirtilmiş bir riskin gerçekleşmesiyle doğan yasal sorumluluklarını teminat altına alan bir nakliyat sigortasıdır.

Nakliye Aracılığı Sorumluluk (FFL) Sigortası

Bir diğer sorumluluk sigortası olan nakliye aracılığı sorumluluk (FFL) sigortası; ulusal ve uluslararası taşımacılık ve depolama hizmetleri veren firmaların taşıma, nakliye, depolama gibi faaliyetleri için hazırlanan sözleşmelerin doğurduğu sorumluluklarını güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

CMR Sigortası

Uluslararası kara yolu taşımacılığı yapan firmaların, taşıdıkları ürünlere gelebilecek zararlar sebebiyle meydana gelebilecek hukuki sorumluluklarını CMR Konvansiyonu doğrultusunda teminat altına alan bir nakliyat/sorumluluk sigortasıdır. Başka bir deyişle, bu sigorta taşıyıcının CMR Konvansiyonu hükümleri gereğince kusurlu olduğu senaryoları güvence altına alır.

Depocu Yasal Sorumluluk Sigortası

Adından da anlaşılacağı üzere, sigortalının çeşitli depoculuk faaliyetleri -yer değiştirme, istifleme, yükleme & boşaltma vs.- esnasında ortaya çıkan olumsuz durumlar sonucu emtiaya zarar gelmesi halinde üçüncü taraflara karşı taşıyacağı sorumlulukları güvence altına alan sorumluluk sigortası türüdür.

Kıymetli Nakliyat Sigortası

Kıymetli eşya nakliyat sigortası; altın, mücevher, nakit para gibi kıymetli malların gemi, kamyon, uçak ya da tren ile bir yerden diğerine taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarları, ayrıca silahlı soygun gibi riskleri de teminat altına alır.

Tekne ve Yat Sigortaları

Tekne ve yat sigortaları, sigortalı kişinin sahibi olduğu deniz aracının denizde, karada ya da çekek yerinde uğrayabileceği hasarlara karşı güvence sağlar. Bu sigorta çeşidinde tekne ve yat gibi araçların doğal afetler ya da çeşitli kazalara karşı korunması sağlanırken, sigortalı hırsızlık, korsanlık gibi kötü niyetli eylemlere karşı da güvenceye alınabilir.